Voordat de definitie van Bio-Geometrische Integratie hout snijdt, moet je weten wat een subluxatie is. In het algemeen is een subluxatie de verstoring van de optimale expressie van uw systeem als gevolg van fysieke, biochemische of psychologische problemen. De bedoeling van chiropractie is om die storingen op te heffen, zodat de aangeboren intelligentie van uw lichaam beter tot uiting komt, en dus uw welzijn bevordert.

“The posterior geometry is related to foundation, to our physicality.”

Ontdekt en ontwikkeld door Dr. Sue Brown, D.C., is Bio-Geometric Integration (BGI) een integratieve benadering van de wetenschap, filosofie en kunst van chiropractie. BGI biedt chiropractors een beter begrip van de aangeboren geometrie en connectiviteit van het lichaam, waardoor ze subluxaties effectiever kunnen opheffen en de effectiviteit van elke aanpassing kunnen beoordelen.

Traditioneel wordt in de chiropractie de subluxatie uitsluitend gezien in termen van compressie of rek op de zenuwen en het ruggenmerg door een verkeerd afgestelde wervel. BGI breidt dit begrip uit en omvat niet alleen de wervelkolom en het zenuwstelsel, maar ook de zachte weefsels van het lichaam (spieren, ligamenten, organen, klieren) en het energetisch systeem. Deze uitgebreide definitie is van cruciaal belang, aangezien de kwantumfysica ons heeft geleerd dat alle materie in feite uit energie bestaat.

“The anterior geometry is related to organ systems, emotion and fluids.

Inzicht in het energetisch systeem van het lichaam stelt ons in staat de oorzaken en doeleinden van subluxaties beter te begrijpen. Energie is informatie die beweegt; het trilt letterlijk. De toon en frequentie van de vibratie bepaalt de boodschap. Elke dag is je lichaam onderworpen aan een enorme reeks energetische ervaringen, die het op fysiek, chemisch, mentaal en emotioneel niveau beïnvloeden. Elke nieuwe ervaring moet in je lichaam worden geïntegreerd op een manier die in harmonie is met zijn eigen toon en frequentie. Als de specifieke trilling van een ervaring niet in overeenstemming is met je lichaam, kun je die niet onmiddellijk integreren. De ervaring wordt dan door je lichaam opgeslagen totdat je er beter mee om kunt gaan. Dat is de essentie van een subluxatie. Subluxatie is dus een geschenk. Het is de manifestatie van een niet-geïntegreerde ervaring, en de ingang voor genezing van die ervaring.

“Sagittal geometry corresponds to relationships: with other people, one’s work, one’s environment and to innate core belief systems.”

Een subluxatie hier of daar kan onopgemerkt blijven, maar als je toestaat dat ze zich onbewaakt opstapelen, creëer je een vruchtbare bodem voor ziekte. Chiropractische aanpassingen maken het mogelijk de energie van een subluxatie vrij te laten en te integreren in je lichaam. BGI stelt de chiropractor in staat de kennis van de aangeboren geometrie van het lichaam te gebruiken om het volledige effect van een subluxatie te meten, zodat het als een geïntegreerd geheel kan worden losgelaten. Inzicht in de geometrie stelt uw chiropractor ook in staat om al uw subluxatiepatronen te beoordelen en te prioriteren, zodat ze elk op het beste moment voor uw lichaam kunnen worden aangepakt, waardoor maximale kansen voor zelfgenezing en geheugen in uw lichaam worden gecreëerd. Omdat wij als uw chiropractor willen zien dat u werkelijk geneest, en veranderingen creëert die blijvend zijn, in plaats van afhankelijk te zijn van de aanpassingen voor verandering.

“The coronal geometry corresponds to matters of spirit.”

Bij Stringer Chiropractie verwijzen we naar u als een deelnemer in plaats van een patiënt, omdat we weten dat alle genezing vanuit het lichaam komt. Het doel van chiropractische zorg is om genezing te begeleiden en mogelijk te maken, niet om het op te leggen. Als je eenmaal weet hoe chiropractors BGI gebruiken om dit proces te benaderen, ben je in staat om echt deel te nemen aan je zorg. Niet alleen als u op de behandeltafel ligt, maar ook als u de keuzes maakt die elke dag, en uiteindelijk, uw eigen staat van welzijn creëren.

Meer informatie is te lezen in dit document van Sue Brown https://hardwickchiropractic.com/wp-content/uploads/2011/03/what-is-bgi.pdf

Of kijk hier verder https://bgieuropeseminars.com/bio-geometric-integration-envelopes-the-whole-body/