BJ Palmer

BJ Palmer – Open Plan

De eerste reactie bij binnenkomst in mijn praktijk is er een van interesse en bezorgdheid. Het eerste obstakel wat mensen soms hebben is het gebruik van een open behandel ruimte. Een veel gestelde vraag is: “hebben de klanten geen problemen met het in een open ruimte gecorrigeerd te worden?“. Mijn antwoord altijd: “Zeker niet. Maar soms wel andere dokters en chiropractoren!“. Iedereen denkt dat het “open plan” concept iets totaal nieuw en progressief is. De grondlegger van chiropractie, BJ Palmer had in 1940 in zijn kliniek in Davenport, Iowa een auditorium met een podium. Daarop behandelde hij samen met, minstens 20, andere chiropractoren de klanten. Het auditorium zat vol met mensen die aan het wachten waren op hun beurt om gecorrigeerd te worden. Het blijkt dat klanten in die tijd nooit problemen maakten van het feit dat ze in een open ruimte behandeld werden.

 

Laten we eens kijken naar de mogelijke aspecten van een open plan. Mijn praktijk lijkt niet, in geen enkel opzicht, op een steriele medische omgeving. Het is er licht, open en levendig, soms een beetje vol. Er is een “vibe” van energie en enthousiasme bij zowel de behandelde klant als de bezoeker. Ik heb diverse chiropractoren geobserveerd welke, gekleed in witte jassen, meerendeel van de tijd besteden aan het diagnostiseren en rapporteren die zeker tegen dit open concept zijn. Ik geloof dat mijn praktijk een mooie mix is van de ouderwetse filosofie en een moderne techniek van wervel correcties. Het grote voordeel van open plan is een beter “onderwijs” van de klanten. De gemiddelde klant heeft weinig verstand van gezondheid en zeker van chiropractie. Met een open plan kunnen klanten luisteren naar de problemen van andere klanten en hoe zij die ervaren, of zelfs van familie en vrienden en hoe die dat ervaren. Zij horen telkens dezelfde boodschap en voor veel klanten is herhaling de weg naar beter begrip en onderwijs. Dr. Jim Zigafoose vertelde mij ooit een verhaal van een klant die tien keer uitgelegd moest krijgen wat er aan de hand was voordat ze het begreep en er aan kon gaan werken.

Het open plan leent zich bij uitstek om klanten iets uit te leggen en kan een beslissende factor zijn in de besluitvorming van de klant richting het behandelplan. Als voorbeeld: een klant die recent gestart is met behandelingen, was na een aantal bezoeken nog symptomatisch. Voordat ik de klant behandelde, vertelde de klant over zijn voortdurende klachten en vroeg zich af of hij wel door moest gaan. Een andere klant op de tafel naast hem, hoorde dit en vertelde vervolgens zijn positieve ervaringen en moedigde hem aan om zeker door te gaan. In sommige gevallen heeft de aanmoediging door een andere klant meer effect dan die van mij.

Open plan stimuleert ook het aandragen van nieuwe klanten. Een klant komt bijvoorbeeld voor lage rugpijn maar hoort vervolgens dat de klant naast hem minder problemen heeft met asthma, hoofdpijn, bloeddruk, etc.. Vaak ook hebben de klanten onderling gesprekken over waarvoor zij bij mij zijn. Ook familie en vrienden die meekomen, ervaren zo meer van wat chiropractie kan betekenen. Ik zie veel onderlinge overdracht van kennis tijdens mijn werk.

De klanten die bang zijn om in een open ruimte behandeld te worden, ontspannen bij het zien van de behandelingen van andere klanten. Zo nerveus zal iemand zijn voor de behandeling als er naast hem op de tafel een kind van vijf met veel plezier een behandeling krijgt en er plezier aan beleeft? Klanten zien pasgeborenen hun eerste correctie krijgen en luisteren naar de moeders die hun gezin meebrengen omdat er net weer een griepje ronddwaalt op school. Al deze scenario’s lenen zich uitstekend voor opvoeding van andere kalnten in de praktijk.

The open adjusting concept is also attractive to busy clientele. Patients do not like to wait or feel that they are waiting longer than they should for their time to see a doctor. Open adjusting lends to less waiting, and patients appreciate the respect given to their time. There is very little, if any, wait time in our office. Patients are treated and educated within a short time and the quality of their care is never compromised. Dialogue with patients requiring privacy is easily dealt with by stepping into an exam or consult room to discuss any issues.

In my experience, the overwhelming majority of patients who have treated in my office have been extremely pleased and comfortable with the open adjusting concept.

I could not imagine practicing any other way than using an open adjusting concept for treating patients. Many doctors who have come to use the open concept in their offices regret not converting to the idea earlier in their practice. If you want to bring some life and energy into your practice, this might be an important step for you to take. As Dr. Guy Riekman (life university) has said many times, “You need to be able to step outside the nine dots if you want to break out of your self-imposed cages.