Steeds maar weer geconfronteerd worden met allerlei geluiden zoals : fluiten, suizen, piepen, brommen, zoemen enz. dan heb je waarschijnlijk last van oorsuizen. Deze aandoening wordt aangeduid met de medische term : tinnitus aurium die afgeleid is van de Latijnse woorden : tinnire dat bellen of rinkelen betekent en het woord aures dat oren betekent.

De geluiden die iemand met Tinnitus hoort kunnen variëren van hard tot zacht, van hoog tot laag, en van continu tot af en toe. Deze geluiden kunnen hoorbaar zijn in één oor of in beide oren.

Je zult begrijpen dat het constant/regelmatig horen van deze geluiden voor problemen kunnen zorgen zoals :

 • persoonlijke problemen
 • problemen op het werk
 • problemen in de sociale omgeving.

Wat is Tinnitus?

Als men last heeft van Tinnitus dan hoor je geluiden die afkomstig zijn van binnenuit. Deze geluiden worden dus niet veroorzaakt door voorwerpen in de directe omgeving. Eén op de drie volwassenen ervaart in het dagelijks leven wel eens (gedurende een aantal seconden) een duidelijke toon in één of beide oren. Ook dat is een vorm van tinnitus. Ben je bewust van deze geluiden dan komen de geluiden duidelijker en harder door. Normaal gesproken hoor je de geluiden nauwelijks of helemaal niet omdat andere geluiden op de voorgrond aanwezig zijn of omdat deze geluiden jou aandacht trekken.

Een ander vorm van Tinnitus is de Disco-Tinnitus en is aanwezig als het oor een bepaalde periode is blootgesteld aan erg veel lawaai. Nadat het lawaai verdwenen is blijft er een ruis of fluittoon achter die vooral in een rustige ruimte goed te horen is. Deze geluiden verdwijnen meestal weer na een rustmoment. Als je constant aan veel lawaai wordt blootgesteld dan loop je het risico dat de tinnitusklachten niet meer verdwijnen.

De geluiden die je hoort bij de aandoening : Tinnitus ontstaan doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen – zonder dat er geluiden zijn – signalen doorgeven aan de hersenen die op dat moment de betekenis “geluid” krijgen. Beschadigingen in het laatste gedeelte van het gehoororgaan of veranderingen in de zenuwbanen of de hersenen zijn hier de oorzaak van. Daarnaast kunnen spiertjes (rond het oor) die zich samentrekken of problemen in het middenoor tinnitusklachten veroorzaken.

Overige oorzaken van tinnitus zijn

 • afwijkingen aan bloedvaten in het hoofd
 • een hoge bloeddruk (dit veroorzaakt vaak een kloppend of tikkend geluid in het ritme van de hartslag).

Tinnitus kun je onderverdelen in :

 • subjectieve tinnitus: is zelden te behandelen met een medische ingreep en/of medicatie. Het enige wat men kan doen is de aandacht voor de geluiden te verplaatsen naar bijvoorbeeld andere geluiden.
 • objectieve tinnitus: Een KNO-arts kan bij deze vorm de tinnitus waarnemen. Bijvoorbeeld als de samentrekkingen van een spier in het oor het geluid veroorzaakt. Een enkele keer kan een medische behandeling bij objectieve tinnitus de geluiden wegnemen.

Als men de aandoening Tinnitus heeft dan heeft men ook vaak last van gehoorverlies. Omdat men slechthorend is zijn de geluiden nog steker aanwezig omdat externe geluiden nauwelijks worden waargenomen. Uiteraard kun je ook last hebben van tinnitus zonder dat er sprake is van gehoorverlies. Op dat moment ligt de oorzaak van Tinnitus waarschijnlijk niet in het binnenoor maar in de gehoorzenuw of in de hersenen.

Waar wordt Tinnitus door veroorzaakt :

 • Afwijkingen aan het binnenoor
 • Een harde prop oorsmeer in de gehoorgang
 • Problemen met de Eustachiusbuis
 • Problemen in het middenoor
 • Overgevoeligheidsreacties van zenuwen op bepaalde geneesmiddelen
 • Afwijkingen aan gehoor- en evenwichtszenuw
 • Afwijkingen aan andere zenuwbanen
 • Een klap tegen het hoofd, hersenschudding en hersenletsel
 • Afwijkingen aan gebit en kaak
 • Afwijkingen aan de eerste en tweede halswervel
 • Afwijkingen in de bloedvaten in het hoofd
 • Hoge bloeddruk
 • Samentrekkingen van spiertjes
 • Erfelijke factoren en ziekten bijvoorbeeld diabetes, multipele sclerose (MS), etc.
 • Ziekte van Ménière
 • Stress waardoor onder andere hormonale verandering kunnen ontstaan
 • Plotselinge harde geluiden of langdurig lawaai, ook wanneer dit in het verleden heeft plaatsgevonden.

Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van tinnitus.