Om een optimale service bij Stringer Chiropractie te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om een aantal afspraken te maken waar zowel u als wij ons aan dienen te houden. Daarom vragen wij u de volgende punten aandachtig door te lezen.

1.         Afspraak en betalingsvoorwaarden

1.1. Indien u verhinderd bent, dient u ons hiervan 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, anders zullen wij genoodzaakt zijn u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelende chiropractor of de tijd in rekening gebracht wordt.

1.2. Annulering dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Annuleringen via antwoordapparaat en e-mail zijn pas definitief als deze zijn bevestigd.

1.3. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afgesproken consult behoudt de behandelende chiropractor zich het recht voor 100% van het tarief aan u in rekening te brengen.

1.4. Wij vragen u bij wijzigingen  ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik, adres of verzekering dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de chiropractor of assistente.

1.5. Wij behouden ons het recht voor, een afspraak tijdig te verzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adres- en telefoongegevens, zodat wij u tijdig kunnen bereiken wanneer er wijzigingen zijn in uw afspraak of behandelplan.

2.         Behandeling

2.1. De wijze waarop de behandeling gaat plaatsvinden,  wordt voorafgaand aan de behandeling door de chiropractor aan u uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven, welke handelingen er verricht gaan worden.

2.2. De chiropractor zal in samenspraak met u een zo optimaal mogelijk zorgplan uitwerken. Indien u om de één of andere reden een voorgestelde behandeling niet wenst, zal dit worden opgetekend in uw dossier. U bent namelijk zelf volledig verantwoordelijk voor uw afwijkende keuze van behandeling.

3.         Vergoeding van consulten

3.1. De behandelingen dienen direct na afloop door pinnen of contant te worden betaald. Daarna wordt de rekening naar u toe gestuurd via email of afgedrukt aan u meegegeven.

3.2. De kosten van chiropractie worden door de meeste verzekeraars via een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent.

3.3. U bent er zelf verantwoordelijk voor, om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Indien het één en ander niet geheel duidelijk is, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

4.         Praktische huisregels

4.1. De praktijk werkt volgens bepaalde richtlijnen en van daaruit zijn er in de praktijk een aantal duidelijke huisregels opgesteld die structuur bieden aan klanten, bezoekers en medewerkers. Het doel is om voor alle betrokkenen een duidelijke, veilige en prettige omgeving te creëren / te behouden.

4.2. De praktijk is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen in of rond het pand.

4.3. Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk.

4.4. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, de BHV-er of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

5.         Openingstijden en bereikbaarheid van de praktijk

Stringer Chiropractie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 085-8770165. Voor de data kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk, ook worden deze gepost op de facebook pagina van de praktijk.