“Een bewust mens zal zich realiseren dat gezondheid het meest waardevolle bezit is..”
-Hippocrates

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Voor contactberoepen geldt: deze worden verboden tot en met 28 april, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners zoals chiropractors, acupuncturisten, haptotherapeuten etc. Voor deze beroepsgroepen bestaat, in tegenstelling tot (para)medische beroepsgroepen, geen uitzondering op dit verbod. Het hierbij gehanteerde criterium is of er aanspraak mogelijk is conform de geldende wet- en regelgeving (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz)). In het geval van alternatieve zorgverleners is deze aanspraak er niet: zij leveren geen zorg vanuit de Zvw of Wlz. Alternatieve zorgverleners moeten hun werk dus staken tot en met 28 april. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/zorg/paramedische-zorg.

Ik vind het erg vervelend om u geen chiropractische zorg te kunnen verlenen op de praktijk.  Mochten er vragen zijn die ik wellicht telefonisch kan beantwoorden, dan hoor ik graag van u. U kunt een bericht sturen info@stringerchiropractie of bellen naar 085-8770165

Wat doet stress met jouw lichaam ?

Chiropractie is zoveel meer dan alleen het wegnemen van pijn.
Elke correctie zorgt dat jouw lichaam optimaal kan gaan functioneren.
Chiropractie behandelt geen klachten maar optimaliseert jouw gezondheid.

Door bio-chemische, emotionele, fysieke maar zeker nu ook technologische stress, wordt ons zenuwstelsel geblokkeerd in het optimaal functioneren.
Bio-chemische stress is alles wat we eten, drinken, opsmeren, inademen.
Emotionele stress is alles wat denken, waar we aan denken, maar zeker ook familiestress, deadlines, file-stress, etc.
Fysieke stress zijn alle trauma’s en ongelukjes die we meemaken in ons leven. Van geboorte af aan… als kind val je gemiddeld 3000x voordat je kan staan. Maar zeker ook de geboorte zelf kan een eerste trauma zijn.
En tegenwoordig technologische stress denk aan elk pingeltje van je mobieltje, straling van mobieltjes en de houding waarin op mobieltjes en tablets wordt gekeken. Hierdoor komt er veel stress op de nek en schedel.


 Terborchlaan 301, 1816MH Alkmaar    085-8770165   info@stringerchiropractie.nl